طراحي و چاپ انواع کارت ويزيت در طرح ها و اشکال مختلف
انواع کارت ويزيت : چاپ بيش از 15 نوع مختلف کارت ويزيت با ضخامت واقعي و چاپ و برش مطلوب
توضيحات :   امکان طراحي و چاپ کارت ويزيت در هر شکل ، اندازه و طرح دلخواه
پيشنهاد : کارت ويزيت خود را طوري انتخاب کنيد که ديگران آنرا نگهداري کنند                                     
توجه : کارت اينترنت،کارت حضور و غياب،شماره زني و ... کليه خدمات جانبي به انجام ميرسد                                     
نکته : طراحي کاملا اختصاصي مطابق با تجارب ما و سلايق شما                                     
زمان : امکان چاپ فوري ظرف چند ساعت نيز فراهم است                                     
Business-Crad---1 Business-Crad---2 Business-Crad---3
Business-Crad---4 Business-Crad---5
!از ارائه نمونه کارهاي بيشتر معذوريم
برخي نمونه کارهاجنس
گلاسه 300 گرم يک رو
دو روUV
با
براق
با گرماژ واقعي

قيمت 1000 عدد
زمان چاپ
(تومان)
قيمت 1000 عدد
(تومان)
2-3
(حداکثر)
روز کاري
روز کاري
2-3
زمان چاپ
(حداکثر)

گلاسه 300 گرم 
با
سلفون براقروز کاري
2-3
روز کاري
2-3
گلاسه 300 گرم 
سلفون مات
با2-3
روز کاري
2-3
روز کاري
کتان 300 گرم 3-4
روز کاري
3-4
روز کاري

پيچازي 350 گرم
5-6
روز کاري
5-6
روز کاري

برجسته
واقعي

کتان 300 گرم 
معمولی

4-5
روز کاري
4-5
روز کاري

برجسته 300 گرم7-8
روز کاري
7-8
روز کارياختصاصي
طلا کوب7-8
روز کاري.......
گلاسه 300 گرم 
.......

لمينت براق کوچک11-12
روز کاريروز کاري
11-12
لمينت براق بزرگ
11-12
روز کاري

روز کاري
11-12

لمينت مات کوچک
11-12
روز کاري
روز کاري
11-12
لمينت مات بزرگ
11-12
روز کاري
روز کاري
11-12


درجه 1
درجه 1
درجه 1
برجسته بزرگ
11-12
روز کاري
گلاسه 650 گرم 
روز کاري
11-128-10
PVC
روز کاري


10-12
روز کاري
10-12
روز کاري


10-12
روز کاري
ضخامت معمولي
ضخامت بالا

سلفون
11-12
روز کاري
روز کاري
11-12

MP
10-20
روز کاري


شفاف
.......
.......
قابل ذکر است که کارت ويزيت در هر شکل و اندازه اي قابل چاپ است

همچنين کليه خدمات شماره زني،خط تا،پرفراژ،اسکرچ،حذف يو وي و ديگر خدمات نيز روي کارت ويزيت به انجام ميرسد

درجه 1
لبگرد با طرح زبرا
تعداد 500 عدد نیز به قیمت 60000 تومان چاپ میشود
اصل
PVC
اصل
PVC
اصل

چاپ کارت ویزیت

.
.
.
.
.
.
.

لیست قیمت کارت ویزیت

کارت ویزیت

ايده ناب،طراحي حرفه اي و مفهومي،چاپ فوري و با کیفیت | ما را با اثر دوربين بشناسيد
خدمات طراحي،چاپ،تبليغات پارسيان رسانه
صفحه نخست صفحه نخست
تماس با ما تماس با ما
|
عکس عکس
18000
23000
25000
20000
22000
27000
40000
38000
25000
30000
26000
40000
85000
85000
150000
60000
60000
75000
75000
85000
85000
95000
95000
120000
120000
110000
110000
250000
250000
460000
460000
270000

طراحی و چاپ

:

چاپ کارت ویزیت

،

چاپ کاتالوگ

چاپ ساک دستی

،

چاپ پازل

،

ست اداری

و

...

© 2005-2012.

برجسته بزرگ طلاکوب
11-12
روز کاري
گلاسه 650 گرم 
روز کاري
11-12

150000
150000

برجسته کوچک
11-12
روز کاري
گلاسه 650 گرم 
روز کاري
11-12

77000
77000

گلاسه 300 گرم 
سلفون براق بزرگ دور گرد
روز کاري
2-3
روز کاري
2-3

50000
50000

گلاسه 300 گرم 
سلفون مات
با
2-3
روز کاري
2-3
روز کاري

22000
27000

گلاسه 300 گرم 
2-3
روز کاري
2-3
روز کاري

60000
60000
سلفون مات بزرگ دور گرد

گلاسه 300 گرم 
2-3
روز کاري
2-3
روز کاري

100000
100000
سلفون مات بزرگ طلاکوب
ضمنا برای کارت های پی وی سی و لمینت تعداد 500 عدد نیز چاپ میشود

© 1384-1395.
© 2005-2016.
میلادی
شمسی
Copyright 2005-2016 CameraSign - All Rights Reserved                                     is a  Luxury  Design & Printing  Company  for Professional  Business
چاپخانه اختصاصي . چاپ افست . سلفون کشي اتوماتيک . حرارتي . دستگاه هاي مجهز روکش و برش . پرفراژ . صحافي مجهز . پاکت سازي

! پارسيان رسانه . اثر دوربين
CameraSign.com
قيمتقيمت چاپقيمت کارت ويزيتهزینه طراحيقيمت کاتالوگقيمت بروشورقيمت ست اداريقيمت ساک دستیقيمت پاکتقيمت مناسبقيمت بنرليست قيمت
طراحيچاپطراحي و چاپچاپ ديجيتالچاپ فوريکارت ويزيتست اداريپاکتسربرگساک دستیپازلتبلیغات آهنرباییچاپ سريعبروشورکاتالوگپرچمطراحی و چاپ
برچسب ها
طراحيچاپطراحي و چاپچاپ ديجيتالچاپ فوريکارت ويزيتست اداريپاکتسربرگساک دستیپازلپد موسچاپ سريعبروشورکاتالوگتبليغات آهنربايي-مگنتپرسش و پاسخ پرسش و پاسخ
[email protected]
تلفن
+98  21 66 42 22 98
+98  21 66 42 14 24
+98  21 22 11 20 47
+98 912 388 6 4 9 8
+98 939 400 4 3 2 1
.
+98  21 22 11 23 15
0102235931000 6037-9918-1453-0162
موبایل
.
ایمیل
.
بانک ملی
شماره حساب
.
شماره کارت
camerasign
@camerasign
4173608438
6104-3379-0202-3074
بانک ملت
شماره حساب
.
شماره کارت